E-Cigarettes and Vapes consist of 3 parts or more

E-cigarettes, cig-a-likes, and pod systems:

1: A rechargeable Li-Ion battery

2: An LED activation light and battery level, and charging indicator

3: An e-juice container / pod, with a built-in coil, which heats e-juice from the container and turns it into steam by inhalation

4: Some e-cigarettes also have a button to activate the battery

5: Suitable for beginners over 18 who want to quit smoking and advanced and professional users who want to have a small and iconic device on the go.


E-cigarettes and vapes with open tank consist of 5 parts or more

1: A rechargeable Li-Ion battery


2: Button to activate the battery 


3: A refillable e-liquid / e-juice tank / container


4: A replaceable coil that heats the e-liquid / e-juice and turns it into steam by inhalation


5: A nozzle


6: Suitable for advanced and professional users over the age of 18 who want more steam and the ability to regulate the strength and mix flavors.


The green science behind e-cigarettes

When you take a puff of an e-cigarette, the battery activates an evaporator that heats the e-juice.&Nbsp;

E-juice is converted to vapor by inhalation and evaporates by exhalation. 

No fire - No tobacco - No tar - No unpleasant odor - No ash or snuff.&Nbsp;

When choosing an e-cigarette - Be true to yourself - Choose wisely - Choose quality.Facts about nicotine

Nicotine is an addictive substance and is the reason why smokers continue to smoke.

Nicotine does not cause cancer or death. It is not the nicotine that causes cancer or leads to smoking death - it is the many toxic substances in the tobacco cigarette. According to the American Lung Association, it is known that at least 69 of the 7,000 dangerous chemicals in cigarettes cause cancer.

For most smokers, nicotine-containing products work as an aid in getting out of tobacco addiction.&Nbsp;

Vapes / e-cigarettes can therefore be the option for those who want to quit. Facts about e-Juice


Nordic Light® e-juice består av; FDA og EU godkjente tilsetningsstoffer som propylenglykol (PG) E1520 og vegetabilsk glyserin (VG) E 422, nikotin i farmasøytisk kvalitet, og godkjente smakstilsetninger. 

PG og VG brukes til å distribuere og balansere nikotin og smakstilsetninger i e-væsken / e-juicen, og til å produsere damp. PG og VG brukes som tilsetningsstoffer i mat og medisiner, og til å lage spesialeffekter i filme og teater.

Propylenglykol er en organisk forbindelse, med lav viskositet og evne til å absorbere smaker. Høyt nivå av PG i e-væske/ e-juice, skaper en konsentrert smak.

Vegetabilsk glyserin er en organisk forbindelse avledet fra planter, den har høy viskositet og gir en tykkere konsistens på væsken. Et høyt VG-nivå gir en rundere og søtere smak og hjelper til med å produsere en tykkere damp/ vape sky.


Historien om e sigaretter


Beyond tobaccoDen første moderne e-sigaretten så dagens lys i Kina i 2003.

E sigarettens far anses å være HonLik. Mr. Liks far døde av tobakksrøyking og som en moderne farmasøyt bestemte Hon Lik seg for å hjelpe folk fra deres tobakksavhengighet. 


Dog skriver historien seg tilbake til 1963, da den første elektroniske sigaretten ble patentert av Herbert A. Gilbert, i USA. Produktet hans ble opprettet ett år før US Surgeon General ga ut en rapport som knyttet sigaretter til lungekreft, og Gilbert fant aldri støtte til  å finansiere produksjonen av oppfinnelsen sin.


Siden 2008 har det blitt forsket på e-sigaretter, og så langt viser all forskning at e-sigaretter er langt mindre skadelig enn tobakksigaretter. 

Verdens helse organisasjon (WHO)Tradisjonell tobakkproduksjon og -forbruk er i sterk konflikt med dagens forbrukertrender. Fokuset på kreft og andre helseproblemer forårsaket av tobakk, røykeforbudet på kontorer og offentlige steder i de fleste vestlige land og fokuset på sunnere alternativer har alle bidratt til en endring i vaner.For å redusere den potensielle sykdomsbyrden, oppfordret Verdens helseorganisasjon (WHO) 168 land for å undertegne en rammekonvensjon om tobakkskontroll i 2003. Konvensjonen er utformet for å presse på for effektiv lovgivning og håndhevelse, i alle land, for å redusere de skadelige effekter av tobakk.

I årene som fulgte like etter introduksjonen til Liks e sigarett, begynte e-sigarettindustrien å utvikle seg raskt. Noen vil kanskje si for raskt. I løpet av denne perioden ble en rekke lavkvalitets produkter lansert på markedet. Disse bidro til skeptisk presseomtale.

Kvaliteten på e sigarett produkter har forbedret seg kraftig de siste årene, presset frem av WHO sine krav om rammerereguleringer, og seriøse aktører i bransjen. 

Ifølge Euromonitor har e sigarett markedet vokst med 20% i året til 18 milliarder dollar i 2017.  Skade reduksjon 
Toppforskere advarer WHO mot å stumpe e-sigaretter:


"Disse produktene kan være blant de viktigste helseinnovasjonene i det 21. århundre - og redde hundrevis av millioner liv."  Skrev en gruppe av 53 ledende internasjonale forskere i et åpent brev til WHO.


"Det er sammenheng mellom bruken av e sigaretter og økt suksessrate for røykeslutt, og redusert utbredelse av røyking. E-sigaretter bidrar til at 18.000 flere langtidsrøykere klarer å slutte i England, hvert år; en fersk oppdatering antyder at tallet kan være så høyt som 57.000" GOV-UK.    


«E-Cigarettes are 95% less harmful than tobacco cigarettes» 

 Public Health UK


Europeiske union

I 2014 vedtok EU et regelverk som legaliserer og regulerer e sigaretter i hele unionen. Alle EU-nasjoner tilpasset seg dette regelverket i 2016, og e sigaretter er således lovlig i salg i alle EU-land. 


Du finner EU-Regelverket her. Forskriftene om e-sigaretter begynner med artikkel 20, på side 25.


I Norge ble EU's Tobakksdirektiv (EU-TPD) og Norges nye lov om nikotinprodukter godkjent av Stortinget i desember 2016, og av Kongen i Statsråd i 2017. Fremdeles venter vi på at forskriftene skal tre i kraft.  


English