Nikotin Blandekort

Med dette skjemaet kan du enkelt regne deg frem til hvor mye nikotin du må blande i din e juice, for å få ønsket styrke. 

I den grønne raden kan du finne din ønskede nikotinstyrke. I den blå kolonnen kan du finne mengde ferdigblandet e juice, etter at du har fylt på nikotin. 

Der mengde ferdigblandet e juice krysser din ønskede styrke, finner du hvor mye 100mg nikotinbase du må fylle på din e juice, for å oppnå din ønskede styrke.

Hos oss kan du kjøpe 50ml nikotinfri e juice i 60ml flasker, slik at du skal kunne fylle på nikotinbase direkte i e juice flasken. 

Du kan også kjøpe 10ml flasker med 100 mg nikotinbase. Følger du den gule raden, finner du nøyaktig hvor mye nikotinbase du skal fylle på din 50 ml e juice. 

F.eks: Jeg har 50 ml e juice og ønsker 6 mg styrke på min ferdig blandede e-juice, da må jeg blande 3,6 ml nikotinbase (100mg) i e juicen. (Se rosa linje).

Enkleste og sikreste måte å blande på, er å gå til anskaffelse av engangssprøyte, som du får kjøpt på apotek. Vi anbefaler 5 til 10 ml sprøyter, for nøyaktighet.

Norwegian